سفارش تبلیغ
صبا ویژن

این نیزبگذرد...

چرا نظر نمی دهید»»»؟؟؟؟


ارسال شده در توسط mahsa

از من بگریزید که می خورده ام امشب
با من منشینید که دیوانه ام امشب
ترسم که سرکوی تورا سیل بگیرد
ای بیخبر ازگریه مستانه ام امشب
یک جرعه ازان مست کند هردو جهان را
چیزی که لبت ریخت بر پیمانه ام امشب
بی حاصلم از عمرگرانمایه فروغی
گرجان نرود درپی جانانه ام امشب


ارسال شده در توسط mahsa

مجنون هنگام راه رفتن کسی را به جز لیلی نمی دید. روزی شخصی در حال نماز خواندن در راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد.
مرد نمازش را قطع کرد و داد زد چرا بین من و خدایم فاصله انداختی ؟
مجنون به خود آمد و گفت: من که عاشق لیلی هستم تورا ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی که من بین تو و خدایت فاصله انداختم؟


ارسال شده در توسط mahsa

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند...جواب داد
اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) ، چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست
پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت
=
=
=
=
=
=

نتیجه : اگر اخلاق نباشد انسان ،خدای ثروت و اصل و نسب و زیبایی هم باشد هیچ نیست.


ارسال شده در توسط mahsa

1. دنیا بدون محبّت، زندانى تاریک است.

2. دین بدون برخوردارى از رویکردى علمى، فاقد ارزش مى نماید و علمِ بدون دین، ساخته اى میان تهى است.

3. معناى توبه عبارت است از: بازگشت به خویشتن براى نوسازیِ خود.

4. از نظر روانى، لقمه هاى نامشروع باعث تاریکىِ درون شده و لقمه هاى مشروع، کارگاه روح را فروزان مى سازد.

5. یک خنده بى موقع، و یک ضربه روانى براى انتقام جویى بى مورد، حقوقِ بى نهایتِ جان‏هاى آدمیان را پایمال مى سازد.

6. اخلاق یعنى شکوفایى حقیقت در درون آدمى.

7 جامعه براى خود داراى شخصیّتى است که اندیشمندان به منزله عقل و اخلاقیّون به منزله وجدان آن مى باشند.

8. اخلاص در اندیشه و گفتار و عمل، عاملِ لایروبى چشمه سارهاى درونى است.

9.تنها نیایش است که مى تواند غربتِِ مرگبارِ ما را به انس با جهان هستى مبدّل نماید.

10. بخندیم، اما سرمایه خنده ما گریه دیگران نباشد.

11. بیایید اوراقِ کتابِ هستىِ خود را از عکس و امضاى دیگران پر نکنیم.

12. گاهى براى نابود ساختن تلخى هاى صفات زشت، شیرین ترین داروها تلخ ترین اندرزهاست.

13. کردارِ عینى و عملىِ مربّیان بشرى در تعلیم و تربیت، اساسى تر و مؤثرتر از گفتار آنان است.

14. حیات بدون فعّالیّت هاى هدف گیرى شده، ماهیّت خود را از دست مى دهد


ارسال شده در توسط mahsa